Lekgrus och stenar

Säveåns övre fiskevårdsområde arbetade i helgen med fiskevårdsarbete. Genom att lägga ut sten och block i ån hoppas man kunna öka tätheten av fisk. Fiskevårdsgruppens Michael Bergström berättar att ån genom åren flottningsrensats och att sten lagts upp på stränderna och kanterna av ån. Tyvärr gjorde detta ån mer steril och minskade den ekologiska mångfalden. Sten i ån påverkar både fiskar , insekter, fåglar och däggdjur positivt. Denna gången har vi lagt ut sten vid Klinkes badplats berättar Michael vidare. För att inte påverka badmöjligheterna har vi tagit hänsyn till stranden och inte lagt någon sten i direkt anslutning. Arbetet är ett projekt av Säveåns övre fiskevårdsområde och genomförs med hjälp av medlemmar ifrån Floda och Stenkullen sportfiskareföreningar. Arbetet är godkänt och kontrolleras av länsstyrelsen.

Kommentera