Säveåns Öringfiske

Säveån är ett av södra Sveriges mest intressanta fiskevatten. På sträckan mellan Hedefors och Floda, dvs inom fiskevårdsområdet finns en genuin stationär öringstam. Fiskesträckorna ligger till största delen inom Säveåns naturreservat. Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet; Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening.


I det fall som vattentemperaturen skulle överstiga 20 grader C kommer fisket att stängas och det meddelas här.

Fisket stängt

Uppdatering 2 augusti.
Fiskevårdsområdet har beslutat att förlänga fiskestoppet. Vattentemperaturen är fortfarande hög och vattennivån låg, vilket stressar fisken. Fiskevårdsområdet gör en ny bedömning av läget, när förutsättningarna förändras. Om och när fisket öppnas igen, så meddelas det här.


Fiskeperiod: 15 maj - 31 augusti och fiskekort säljs via fiskekort.se

Tänk på att Säveån är ett naturskyddsområde, alltså är det förbjudet att tälta, göra upp eld, plocka växter eller bryta kvistar. Skräpet tar du naturligtvis med dig hem som alla ansvarsfulla människor. Vill du sova över får du göra det i bilen. Säveån har ett rikt fågelliv, anpassa ditt fiske därefter och stör så lite som möjligt.