Elfiske i biflöde till Säveån

Den 1 oktober inventerade vi två små biflföden till Säveån. En av bäckarna var tidigare elfiskad av Sportfiskarna, så där visste vi att det fanns öring och att den leker där. Den andra lilla bäcken, som vi var osäkra på, visade sig även den hålla öring. Ingen fiskevård har tidigare gjorts i dessa bäckar av fiskevårdsområdet, men vi hoppas på att kunna förbättra även små biflöden till Säveån som visar sig vara väldigt viktiga för den stationära öringens lek och reproduktion.

Detta var det första elfisket vi gjorde efter utbildningen som hölls i somras. Allt gick enligt planerna, så det känns kul och att vi kan göra detta nu på egen hand inom våra föreningar. Statistiken av elfisket har dokumenterats och kommer att föras in elfiskeregistret, som är en öppen databas där man kan ta del av fiskeinventeringen i sverige.

/Säveåns övre fvo

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *