Elfiskekurs

Sista helgen i augusti arrangerade Säveåns övre fiskevårdsområde i samarbete med Göteborgs universitet en utbildning i elfiske. Fiskevårdsområdet ansvarar för fisket och fiskevården ifrån Hedefors damm upp till Floda kraftverk. Elfiske är en metod där man med el bedövar och fångar fisk för att kunna uppskatta hur mycket fisk ett vatten producerar. Efter man mätt och räknat fisken sätts den tillbaka där den fångades. Johan Höjesjö ifrån Göteborgs universitet och Michael Bergström ifrån Säveåns övre låg bakom samarbetet och kursen genomfördes i härligt sensommarväder. 12 stycken medlemmar ifrån de lokala fiskeklubbarna Stenkullen och Floda deltog och examinerades.

Medlemmarna har under många år arbetat med fiskevårdsarbete på sträckan mellan Hedefors och Floda. Mängder av arbetstimmar och ton av sten har återförts till ån. Lekgrus har tillförts och viss vegetationsrensning har gjorts. Allt har skett i samarbete med länsstyrelsen. I fortsättningen kommer medlemmarna förhoppningsvis att själva ansvar för uppföljningar av de fiskevårdsarbeten som sker i ån. På dagordningen står bland annat att undersöka biflöden som ofta är mycket viktiga för öringen.

All fisk återutsattes efter att den mätts och räknats. Resultatet av fisket var något förvånande men då det var ett utbildningsfiske är det svårt att dra några slutsatser av resultatet. Sammanfattningen var att antalet laxungar var betydligt högre än antalet öringar. Orsaken till detta kan vara många olika och någon slutsats går inte att dra utan det krävs flera elfisken under långa tidsperioder för att kunna dra några allmänna slutsatser säger Johan Höjesjö.

Kommentera