Att fiska på sträckan


Danica
Insekterna

Bland de på våren tidigast förekomna insekterna är det Gul och Svart bäckslända, som även finns kvar hela säsongen. Stor åslända är en av de tidigt kläckande dagsländorna. Beroende på vattenstånd och temperatur kan de börja kläcka i början eller i mitten av maj månad. Gul och brunforsslända brukar dyka upp i slutet av maj. I månads skiftet maj-juni beroende på vädret kan det ske stora kläckningar av Åsandsländan, en höjdpunkt för öringsfisket. Från början av juni kläcks stora mängde nattsländor av flera olika arter, en av de vanligaste har frilevande larver som är hårläsa och ljusgröna, andra arters larver är buskiga och brunsvarta. Av andra arter dagsländor förekommer det också i mindre mängd Röd strömslända, Slamslända, Stor och Liten vasslända, Gulögd aftonslända och Ljus sporrslända.

ÅlkistanTeknik och utrustning

Förutom överhandskast bör du även kunna roll och underhandskasta. Säveån bjuder på många svårigheter längs hela strandkanten. Det är mycket grenar och buskar längs å kanten och även en hel del nedfallna träd som bävern har fällt.
Mestadels fiskar man med 8-10 m fluglina plus tafs. Tafsen är viktig, tänk på taperingen så att du får ett bra sträck i den. Öringarna är mycket skygga. Om du skrämt någon så sätt dig ner och låt den komma i gång igen när den vakat 2-3 gånger är det dags för ett nytt försök. Titta noga på vaket och försök att utröna om den tar på, i eller under vattenytan.

Vattennivåer

Vattenståndet har tenderat att ligga på en relativt normal nivå de senaste åren från maj fram till juni mellan 6 till 7 på mätaren vid Tullängsbron. I början på juni brukar det dock ha nått den nivå som vi väntat på ca 5- 6. Efter midsommar och på sensommaren och hösten går det ned till ca 3-5. Vid höga vattennivåer över 7 blir många fiskeställen svåra att nå under den tidiga säsongen. Försök låt bli att ta er ut till ställen som verkar svåra att nå. Rekommendationen är att använda vadare fram till juni månads utgång. Efter det kan ni mycket väl klara er med vadarstövlar.

parkeringar
Klicka på kartan för större
Parkera

Det finns ett antal parkeringsplatser att välja mellan runt säveåns övre delar, alla ligger nära bra fiskeplatser. Den mest centrala är vid Tullängens idrottsplats eller Stenkullens station.

Allmänna kommunikationer

Enklaste sätter är att ta pendeltåget Göteborg-Alingsås. Där man kan gå av vid stationen i Stenkullen eller Floda. Både från Stenkullens och från Floda station till där fiskesträckan börjar är det endast några minuters gångväg.

Var rädd om öringen

Nu gällande fiskeregler i områdets vatten förutsätter att fisk utanför så kallad fönstermått återutsätts, det vill säga fiskar mindre än angivit minimimått och större än angivet maximimått skall återutsättas. Detta gäller även skadad fisk. Vidare gäller att endast en fisk per fiskare och dygn får tas upp och behållas (45-49 cm). Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske bör följande iakttas samt hållas i minnet:

Kem em wetDesto kortare tid fångad fisk hanteras (drillas) desto bättre klarar den sig. Försök att korta av drillningen, särskilt om vattnet är varmt. Använd hullingslös krok eller nyp in hullingen. Det går mycket enklare att lossa fisken samt att du minimerar skaderisken för fisken. Det bästa är att bara ta i flugan utan att vidröra fisken. Har du dessutom hullingslös krok är detta mycket enkelt. Om fisken måste lyftas över vattenytan, fukta alltid händerna innan du tar i fisken. Detta för att inte skada fiskens slemskikt. OBS, vänd aldrig fisken upp och ner du kan skada fisken invärtes. Kroklossare eller peang används med fördel.
Fisken, särskilt de större öringen behöver vila sig lite innan man släpper dem. Håll fisken med huvudet mot strömmen med en hand under buken och den andra löst om stjärtspolen. Släpp den sedan på en plats med lugnt vatten.

Kom ihåg att fisken klarar återutsättning bäst när vattentemperaturen är under 20 grader. Vid för höga vattentemperaturer kan vattnet komma att stängas av för allt fiske utan förvarning.
Tänk på att alltid dimensionera tafsspetsen efter strömstyrkan på vattnet.
Lämna fångstrapport på all fångad fisk även den du har återutsatt. Lämna även fångstrapport om du inte har fått något.
Vi sätter ej ut någon fisk, utan all fisk är självreproducerad. Fiska ej på småöringarna under 20 cm även om du inte fått något hugg under dagen. Försök att låta bli att fiska på sådana ställen där dessa kan tänkas hålla till, grunda flak med liten eller ingen skugga ett bra exempel är nedanför Antons bänk.

TroutTill sist

Tänk på vad du sätter fötterna när du vadar, Säveåns botten myllrar av liv. Många gånger skrämmer man strandnära fisk för att man inte ger sig tid att läsa vattnet ordentligt. Andra ställen kan vara lite knepigare att kasta på. Man får helt enkelt lära sig att kasta så att man behärskar den nya situationen. Man uppnår då två saker: 1. Man slipper vada. 2. Man lär sig ett nytt kastsätt.

/Säveåns övre FVO-förening tackar Er på förhand och önskar er en bra fiskeupplevelse!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara