Fiskeregler


karta
Klicka på kartan för större printbart A4

Säveån med övre gräns: Bron vid kraftverket i Floda.
Nedre gräns: Landsvägsbron uppströms kraftverket i Hedefors.
Fiskeperiod:15 maj-31 augus

Under hela fiskeperioden gäller begränsningar av antalet fiskekort. Spinnfiske endast tillåtet nedströms bron Hillefors kraftverk. Gränserna framgår av kartan. Fiskekort endast dagkort säljes/dygn kl 02.00-02.00. ifiske.se. Korten kostar 200 kronor för dagskort, Ungdomar (14-18 år) betalar 10 kronor för ungdomskort. Barn tom 13 år fiskar gratis med vuxen som har giltigt fiskekort. Fiskekvoten förändras ej. Korten är personliga och kan ej överlåtas.

Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:

  • Från den norra sidan av ån nedströms Tullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
  • Från broar eller spänger.
  • Från tomtmark.
  • Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 150 m nedströms bron.
  • Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas.

All riktat fiske efter lax är förbjudet. Vid eventuell fångst av lax skall den returneras. Fiske enbart tillåtet med handredskap för spinn eller flugfiske och endast en fluga på tafsen. På flugsträckan enbart fluga på traditionellt sätt, ej plastkula eller liknande.

Fiske med endast en krok samt hullinglös eller nedklämd hulling, gäller vid både spinn som flugfiske.

Högst en öring per dygn får behållas. Minimimått på öring är 45 cm och maxmått 49 cm. Öring under 45 cm respektive över 49 cm ska återutsättas. Antalet öringar som fångas och släpps tillbaka är begränsat till 5 stycken per dag och fiskare. Därefter avslutas fisket.

Övrigt
Fiskande är skyldiga att uppvisa fångst, redskap, väska och dylikt efter anmodan från fisketillsyningsman, fiskerättsägare eller polis. Fångstrapport skall lämnas på all fångad fisk även den du har återutsatt. Lämna även fångstrapport om du inte fått något. Under rubriken övrigt kan du notera övriga iakttagelser av vikt om du sett gädda eller mink, otillbörligt fiske e.t.c. samt var du har sett det.

Fiskereglerna gäller vid laga ansvar.

Tänk på att Säveån är ett naturskyddsområde, alltså är det förbjudet att tälta, göra upp eld, plocka växter eller bryta kvistar. Skräpet tar du naturligtvis med dig hem som alla ansvarsfulla människor. Vill du sova över får du göra det i bilen. Säveån har ett rikt fågelliv, anpassa ditt fi ske därefter och stör så lite som möjligt.


Spara

Spara