Fiskeregler


karta
Klicka på kartan för större

Fiskekort köps via fiskekort.se. Korten kostar 200 kronor för dagskort, Ungdomar (14-18 år) betalar 10 kronor för ungdomskort. Barn till och med 13 år fiskar gratis med vuxen som har giltigt fiskekort. Fiskekvoten förändras ej. Fiskekorten gäller i 24 timmar (dagskort gäller från 02.00 till 02.00). Korten är personliga och kan ej överlåtas. Fisketiden är från 15 maj till 31 augusti. Kvotering om 10st dagkort, gäller för hela fiskeperioden. Fiskesträckan är från kraftverket i Floda centrum till kraftverket Hedefors. Se karta för flugfiskesträcka resp. Spinnfiske – flugfiskesträcka.

Fiske inom nedan angivet område är ej tillåtet:

  • Från den norra sidan av ån från en punkt ca 350 m nedströms Tullängsbron till en punkt ca 150m nedströms Hillefors bro.
  • Från broar eller spänger (undantag den sk barnhemsbron).
  • Från tomtmark.
  • Från Hillefors kvarns fabriksområde och en sträcka från Hillefors bro till kraftverksdammens utlopp 100 m nedströms bron.
  • Odlad mark eller inhägnat område får icke beträdas
  • All riktat fiske efter lax är förbjudet. Vid eventuell fångst av lax skall den returneras

OBS:
Allt fiske ska ske med hullinglös enkelkrok (gäller även spinnfiske).

Endast en fluga på tafsen vid bedrivande av flugfiske. En öring per dygn får behållas mellan 45-49 cm. Alla andra öringar skall varsamt återutsättas.

Fiske är enbart tillåtet med handredskap för spinn eller flugfiske i enlighet med vad som angavs på kartan i foldern. På flugsträckan enbart fluga på traditionellt sätt, ej plastkula eller liknande.
Fiske från båt och fiske med agnad krok är ej tillåtet utom i Hedefors kraftverksdamm mellan landsvägsbron och den sk. Barnhemsbron. Dock får endast enkelkrok vara agnad.

Minimimått

En öring mellan 45-49 cm får behållas, alla andra skall varsamt återutsättas.

Övrigt

Fiskande är skyldiga att uppvisa fångst, redskap, väska och dylikt efter anmodan från fisketillsyningsman, fiskerättsägare eller polis. Fångstrapport skall lämnas på all fångad fisk även den du har återutsatt. Lämna även fångstrapport om du inte fått något. Under rubriken övrigt kan du notera övriga iakttagelser av vikt om du sett gädda eller mink, otillbörligt fiske e.t.c. samt var du har sett det.

Tänk på att Säveån är ett naturskyddsområde, alltså är det förbjudet att tälta, göra upp eld, plocka växter eller bryta kvistar. Skräpet tar du naturligtvis med dig hem som alla ansvarsfulla människor. Vill du sova över får du göra det i bilen. Säveån har ett rikt fågelliv, anpassa ditt fiske därefter och stör så lite som möjligt.

Spara

Spara