Fångst och fiskestatistik från år 2017

Under fiskesäsongen 2017 (15/5 till 31/8) såldes det totalt 423 stycken dagkort, var av 12 stycken var Ungdomskort.
Av 423 flugfiskare var det 190 flugfiskare som lämnade in en fångstrapport, ger en återrapportering på 45%.

Av de flugfiskare som lämnade fångstrapporterna var det 104 stycken kortköpare som har rapporterat fångst om 279 stycken öringar mellan 10-45 cm.

Säveåns Övre FVOF tackar alla kortköpare för inlämnandet av fångstrapporterna. Detta är mycket värdefullt för fiskevårdsområdet att ha tillgång till denna fångststatistik och hjälper oss i vårt fortsatta arbete med Säveåns fiskevårdsarbete

trenddiagram

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *