Tips

Var rädd om öringen
Nu gällande fiskeregler i områdets vatten förutsätter att fisk utanför så kallad fönstermått återutsätts, det vill säga fiskar mindre än angivit minimimått och större än angivet maximimått skall återutsättas. Detta gäller även skadad fisk. Vidare gäller att endast en fisk per fiskare och dygn får tas upp och behållas (45-49 cm). Återutsättning blir därför nödvändigt. För ett etiskt och hänsynsfullt fiske bör följande iakttas samt hållas i minnet:

releaseDesto kortare tid fångad fisk hanteras (drillas) desto bättre klarar den sig. Försök att korta av drillningen, särskilt om vattnet är varmt. Använd hullingslös krok eller nyp in hullingen. Det går mycket enklare att lossa fisken samt att du minimerar skaderisken för fisken. Det bästa är att bara ta i flugan utan att vidröra fisken. Har du dessutom hullingslös krok är detta mycket enkelt. Om fisken måste lyftas över vattenytan, fukta alltid händerna innan du tar i fisken. Detta för att inte skada fiskens slemskikt. OBS, vänd aldrig fisken upp och ner du kan skada fisken invärtes. Kroklossare eller peang används med fördel.
Fisken, särskilt de större öringen behöver vila sig lite innan man släpper dem. Håll fisken med huvudet mot strömmen med en hand under buken och den andra löst om stjärtspolen. För sedan fisken sakta fram och tillbaka i vattnet tills du ser att den kan balansera sig själv och ej faller på sidan (det kan ta en minut eller mer). Detta för att öka syresättningen i gälarna. Släpp den sedan på en plats med lugnt vatten.

Kom ihåg att fisken klarar återutsättning bäst när vattentemperaturen är under 20 grader. Vid för höga vattentemperaturer kan vattnet komma att stängas av för allt fiske utan förvarning. Tänk på att alltid dimensionera tafsspetsen efter strömstyrkan på vattnet.
Lämna fångstrapport på all fångad fisk även den du har återutsatt. Lämna även fångstrapport om du inte har fått något.
Vi sätter ej ut någon fisk, utan all fisk är självreproducerad. Fiska ej på småöringarna under 20 cm även om du inte fått något hugg under dagen. Försök att låta bli att fiska på sådana ställen där dessa kan tänkas hålla till, grunda flak med liten eller ingen skugga ett bra exempel är nedanför Antons bänk.

Till sist, tänk på vad du sätter fötterna när du vadar, Säveåns botten myllrar av liv. Många gånger skrämmer man strandnära fisk för att man inte ger sig tid att läsa vattnet ordentligt. Andra ställen kan vara lite knepigare att kasta på. Man får helt enkelt lära sig att kasta så att man behärskar den nya situationen. Man uppnår då två saker: 1. Man slipper vada. 2. Man lär sig ett nytt kastsätt.

 

/Säveåns övre FVO-förening tackar Er på förhand och önskar er en bra fiskeupplevelse!